fbpx
Inloggning
x
eller
x
x
Kayıt
x

eller

social facebook social twitter Instagram WhatsApp-kontaktnummer är: + 90 552 322 82 62

Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse en unserem Unternehmen. Datenschutz hatt einen besonders für die Geschäftsleitung der Hohen Stellenwert behandling i Turkiet. Eine der Nutzung der Internetseite Turkiet terapi jets Angaben ohne Grundsätzlich ist möglich luftar daterar personenbezogen. Sofer betroffen tills eine Person über Unsere Internetseite Unternehmens unseres Besondere tjänster i kravet nehmen Möchte är könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogen erforderlich Daten werden. Erforderlich ist die Daten und Verarbeitung personenbezogen är besteht keine für eine solche Verarbeitung Gesetzliche Grundlage, hål WR Generell Einwilligung der eine Person som betroffen e.

Die Verarbeitung personenbezogen är Daten, beispielsweis des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffen den person, erfolgt Stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und i Übereinstimmung mit den für die till Turkiet för behandling gelt från landesspezifisch den Datenschutzbestimmung det. Mittels dieser Datenschutzerklärung Möchte Öffentlichkeit unser Unternehmen über die Art, Umfang Zweck und der von uns erhoben att genutzten Daten und verarbeitet den personenbezogen de informieren. Ferner werden betroffen tills Personen mittels Datenschutzerklärung dieser über die ihn zusteh än den i aufgeklärt Rech.

Die linjens behandling i Turkiet als für die Verarbeitung und verantwortlich är zahlreiche tech umgesetzt organisatorisch Maßnahmen, um einen Möglichst lückenlos Schutz der über diese Daten sicherzustell av Internetseite verarbeitet den personenbezogen. Dennoch können Internetbasiert till Datenübertragung i Grundsätzlich Sicherheitslück den aufweis att sodass gewährleistet werden kann nicht ein absolut Schutz. Aus diesem Grund Steht es frei jet betroffen Perso, personenbezog tills alternativ Daten auch auf Wegen, beispielsweis att telefonischer, uns zu übermitteln ögonblick.

1. definitioner

Die Datenschutzerklärung der auf den Begrifflichkeit beruht Turkiet för behandling, die durch den der Europäische den Richtlinien- Erlass Datenschutz und beim Verordnungsgeb-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung Öffentlichkeit soll für die Sowohl als auch für unsere Kunden und einfach Geschäftspartn lesbar und sein verständlich. Um diese zu gewährleis, Möchte dör av krig Vorab verwendet den Begrifflichkeit i erläutern.

Vi använder följande villkor i denna sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till:

 • a) personuppgifter

  Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"). En fysisk person anses vara identifierbar som direkt eller indirekt, särskilt genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person kan identifieras.

 • b) den berörda personen

  Anhörig person är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av kontrollanten.

 • c) bearbetning

  Behandling av varje operation som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan processnummer associerat med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisationen, ordning, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt, balansen eller genväg som begränsning, radering eller förstöring.

 • d) Begränsning av bearbetningen

  Begränsning av behandlingen är märkningen av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin framtida behandling.

 • e) profilering

  Profilering är någon form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda den personliga informationen för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personliga Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller flyttning av den fysiska personen.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymization är behandlingen av personuppgifter på ett sätt på vilket personuppgifterna inte längre kan tilldelas ett visst ämne utan hjälp av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hållas separat och tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att se till att personuppgifter inte tilldelad en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • (g) controller eller controller

  Kontrollen eller kontrollanten är den fysiska eller juridiska personen, myndighet, organ eller kropp som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utseende anges enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

 • h) processor

  Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

 • i) mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, byrå, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte som stödmottagare.

 • j) tredje part

  Tredje är en fysisk eller juridisk person, myndighet, avdelning eller det organ förutom den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som är godkända under direkt ledning av den registeransvarige eller processorn för att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Samtycke är något frivilligt för det enskilda fallet och entydigt levereras av den registrerade informeras sätt viljeyttring i form av en förklaring eller en annan igenkännbar bekräftande handling varmed avses den person som de är överens om att behandlingen av personuppgifter som rör är.

2. Namn och adress till regulatorn

Den person som är ansvarig i den mening som avses i Allmänna databeskyddsförordningen, andra dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

Behandling i Turkiet

Visa Salihs fullständiga profil

Kontaktadress:

Uncali mah. Camlik Cad.

Vision bostad nr 114 / c

Konyaalti / Antalya

Mobiltelefonnummer (WhatsApp): +90 552 322 82 62

E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

webbplats: jag www.turkiyede-tedavi.co

3. Namn och Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:

Visa Salihs fullständiga profil

Kontaktadress:

Uncali mah. Camlik Cad.

Vision bostad nr 114 / c

Konyaalti / Antalya

Mobiltelefonnummer (WhatsApp): +90 552 322 82 62

E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

webbplats: jag www.turkiyede-tedavi.co

Jede betroffene Person kan vara jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt en unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Cookies

Die Internetseite der Turkiet för behandling verwenden cookies. Cookies sind Textdateien, välkommen till Internetbrowser på datorns system och ges.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en sträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagras. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-id.

Kann durch den Einsatz von cookies dör dieser Internetseite behandling i Turkiet från Nutzern nutzerfreundlicher Services bereitstell, die nicht möglich ohne die Cookie-Setzung Waren.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras i användarens mening. Cookies tillåter oss, som redan nämnts, att känna igen användarna på vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår hemsida. Till exempel, användaren av en webbplats som använder cookies behöver inte skriva in sina referenser varje gång de besöker webbplatsen, eftersom det görs av webbplatsen och kakan lagrad på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i nätbutiken. Online-butiken kommer ihåg de saker som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därigenom strider mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

5. Samling av allmänna data och information

Die Internetseite der mit jedem Turkiet för behandling erfasst Aufruf Internetseite der durch eine Person oder ein betroffen tills automatisiertes System eine Reihe von Daten und Informationen allgemeinen. Allgemeinen und diese Daten Informationen werden i DEN LogFiles gespeichert des-servrar. Erfasst werden können munstycke (1) verwendet den BrowserType und Versionlar den (2) das vom zugreif från System verwendet till BETRIEBSSYSTEM (3) die Internetseite von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (Sogenannter Värvare), (4) die Unterwebseit att, welche über e zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite (6) eine Internet-protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-service-Provider des zugreif än Systems und (8) sonstige ähnlich Daten und Informationen, die im Fall von der Gefahrenabweh Angriff auf unsere informationstechnologisch Systeme dien.

Bei der Nutzung dieser Daten und Informationen zieht allgemeinen behandling i Turkiet dö keine Rückschlüss auf die tills betroffen person. Diese Informationen werden vielmeh är benötigt, um (1) die Inhalt i unserer Internetseite korrigerare auszuliefern (2) die Inhalt i unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren (3) die dauerhaf i Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologisch Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleis från sowie ( 4) Strafverfolgungsbehör um im Falle eines Cyberangriffes die Informationen zur Strafverfolgung notwendig bereitzustell det. Diese anonym erhoben den Daten und Informationen werden durch die till Turkiet för behandling geni är Einerseits statistisch und ormbunke mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit i unserem Unternehmen zu erhöh att jag letztlich e Optimales Schutznivea für die von uns verarbeitet den personenbezogen den Daten sicherzustell det. Die anonyme bärande Daten der Server-Loggfiler getrennt werden von allen durch eine Person angegeben betroffen tills personenbezogen till gespeichert Dat.

6. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges hemsida genom att lämna personuppgifter. De personuppgifter som ska skickas till regulatorn är härledda från respektive ingångsmask som används för registreringen. De personuppgifter som registrerats av den registrerade ska samlas in och lagras enbart för internt bruk av kontrollanten och för egna ändamål. Kontrollenheten kan ordna överföringen till en eller flera processorer, till exempel en pakettjänst, som också använder personuppgifterna endast för intern användning som kan hänföras till regulatorn.

Genom att registrera på regulatorns webbplats, lagras den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade, datum och tid för registrering. Lagringen av dessa data sker mot bakgrunden av att endast missbruk av våra tjänster kan förebyggas och dessa uppgifter vid behov gör det möjligt att klargöra begåda brott. I detta avseende krävs lagring av dessa data för att säkra kontrollenheten. En upplysning av dessa uppgifter till tredje part är inte, om inte det finns en laglig skyldighet att vidarebefordra eller avslöjandet av brottsbekämpningstjänsten.

Genom att registrera den registrerade som frivilligt tillhandahåller personuppgifter, tjänar den registeransvarige till att ge den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges vid anmälan eller helt radera dem från den registeransvariges databas.

Kontrollenheten ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerad om vilka personuppgifter om den registrerade som lagras. Vidare korrigerar eller raderar datatillsynsmannen personuppgifter på begäran av den registrerade, i den mån det inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Alla registrerade registeransvariga är tillgängliga för den registrerade som kontaktperson i detta sammanhang.

7. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

Auf der Internetseite der wird den Benutzername behandling i Turkiet die Möglichkeiten eingeräumt, unseres Unternehmens zu den nyhetsbrev nyhetsflödet. Welch personenbezogen den Daten bei der Bestellung des Nyhetsbrev an den für die Verarbeitung verantwortlich den übermittelt werden, sich aus der ergibt Hierzer av Eingabemask att verwendet.

Die Kunden und ihre Turkiet för behandling informiert Geschäftspartn är regelmäßig avstå från nyhetsbrev im Wege eines über Angebot des Unternehmens. Der som nyligen unseres Unternehmens kann von der betroffen The person Grundsätzlich nur dann empfang werden, wenn (1) die betroffen tills person über eine gültig E-Mail-Adresse verfügt under (2) die betroffen tills Persona sich für den Newsletterversand registriert. Die von einer für den Newsletterversand betroffen personen erstmalig EINGETRAGENE E-Mail-Adresse wird eine aus rechtlich från Gran Bestätigungsmail im Dubbel Opt-in-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail Diente der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als Den Empfang des Nyhetsbrev betroffen tills Persona autorisiert linje.

När vi prenumererar på nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som användes av den berörda personen vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registrering, som tilldelats av Internetleverantören (ISP). Samlingen av dessa data är nödvändig för att förstå (möjlig) missbruk av en drabbad persons e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför som rättsliga garantier för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in i samband med registrering av nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom prenumeranter av nyhetsbrevet via e-post kan informeras om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevet tjänsten eller en relaterad registrering som kan vara fallet i händelse av förändringar i nyhetsbrevet erbjudandet eller att förändra de tekniska förutsättningarna. Det blir ingen överföring av de personuppgifter som samlats in som en del av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumeration på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den berörda personen. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycket finns motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera nyhetsbrevet direkt på regulatorns hemsida eller att informera regulatorn på ett annat sätt.

8. nyhetsbrev tracking

Die nyhetsbrev der enthalten Sogenannter till Turkiet för behandling Zählpixel. E Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, dör i solche e-postmeddelanden eingebettet wird, welche im HTML format versendet werden, um eine Logdate of-Aufzeichnung und eine Logdate of-Analyse zu ermöglich det. Det finns också statistiska uppgifter om Erfolges eller Misserfolges von Online-Marketing-Kampanjerna. Anhand des eingebettet de Zählpixels kann die behandling tidigt i Turkiet, ob und wann eine E-Mail von einer betroffen The Person geöffnet wurde und welche in der E befindlich Länkar von der betroffen The Person aufgerufen wurden.

Solche über die in den nyhetsbrev enthalten den Zählpixel erhoben den personenbezogen den Daten, werden von dem für die Verarbeitung verantwortlich den gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftig Nyhetsbrev noch besser de Interesse der betroffen personen anzupass det. Diese personsbezogenen Daten werden nicht en Dritte weitergegeben. Betroffen tills Personen sind jederzeit berechtigt att diesbezüglich gesondert att dö, über das Dubbel Opt-in-Verfahren zu abgegeb Widerruf huvud Einwilligungserklärung. Nach einem Widerruf werden diese Daten von dem personenbezogen den für die Verarbeitung gelöscht verantwortlich. Eine vom Abmeldung des Nyhetsbrev deutet erhalten als die automatische Widerruf behandling i Turkiet.

9. Kontaktformulär för Internet

Die Internetseite der Turkiet för behandling enthält aufgrund von Gesetzliche den Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnah Upp zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbarer Kommunikation mit uns ermöglich att, såsom var ebenfalls eine allgemeine Adresse der Sogenannter elektronische Postma (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofer eine betroffen tills person per E-Mail oder über ein Kontaktformular håla Kontakt mit dem für die Verarbeitung verantwortlich den aufnimmt, werden die von der betroffen The person übermittelt den personenbezogen den Daten automatische gespeichert. Solche auf Freiwillig Basis von einer betroffen Perso an den für die Verarbeitung verantwortlich den übermittelt den personenbezogen Dat werden für Zweck der Bearbeitung oder der Kontaktaufnah Up zur betroffen The Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an.

10. Kommentarer i bloggen på hemsidan

Die Turkiet för behandling bietet den Nutzern auf einem blogg, der sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich att befindet, säger Möglichkeiten, individuelle kommentarer zu einzeln Blog-Beiträge zu hinterlassen. E Block ist ein auf einer Internetseite geführtes, in der Regel öffentlich einsehbares Portal i welchem ​​eine oder mehrere Personen, die Blogger Oder Web-Blogger genannt werden, Artikel POS Oder Gedanken i Sogenannter de blogginlägg niederschreib können. Blogginlägg können dör in der Regel werden von kommentiert Drita.

Lämnar ett offer en kommentar i bloggen publiceras på denna webbplats, förutom till vänster av den berörda personen kommentarer och information vid tidpunkten för kommentaren ingång samt valt den berörda personen användarnamn (pseudonym) sparas och publiceras. Dessutom loggas den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade. Denna lagring av IP-adressen är av säkerhetsskäl och om den registrerade bryter mot tredje parts rättigheter eller skickar in olagligt innehåll genom att skicka en kommentar. Lagringen av sådana personuppgifter är därför i regulatorns eget intresse, så att han kunde exculpate vid överträdelse. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part, såvida inte sådan upplysning inte är obligatorisk enligt lag eller förvaltarens rättsliga försvar.

11. Prenumerera på kommentarer i bloggen på hemsidan

Die im blogg säger att Turkiet Treatment abgegeben kommentarer abonniert werden können von Drita Grundsätzlich. Insbesondere bestht die Möglichkeit, dass ein Kommentator die seinem Kommentar nachfolgenden Kommentera det här inlägget Blog-Beitrag abonniert.

I den mån som en fråga för alternativet person bestämmer Kommentarer prenumerera på den registeransvarige sänder en automatisk e-postbekräftelse för att verifiera dubbel opt-in förfarande, vare sig verkligen ägaren av e-postadressen för detta Alternativet har beslutats. Alternativet att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.

12. Rutin borttagning och blockering av personuppgifter

Den bearbetade uppgifter controller och lagrar personuppgifter i fråga endast för den tid som krävs för att uppnå lagrings syftet personen eller om det tillåts av EU: s direktiv och förordningar givare eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar till vilka den registeransvarige tillhandahölls.

Om lagringsformen utelämnas eller om en lagringsperiod som föreskrivs i EU-direktiven eller andra relevanta lagstiftare upphör, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

13. Den berörda personens rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad har rätt, som beviljats ​​av de europeiska tillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna, att kräva att kontrollenheten bekräftar huruvida personuppgifter som rör honom / henne behandlas. Om en drabbad person vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn.

 • b) Rätt till information

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare för att få när som helst från omotiverat registeransvariga information om lagrade personpersonuppgifter och en kopia av denna information. Vidare har den europeiska lagstiftaren och tillsynsmyndigheten tillhandahållit den registrerade följande uppgifter:

  • förädlingsändamål
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas
  • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ännu inte lämnas ut, särskilt till mottagare i tredje land eller till internationella organisationer
  • om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
  • Förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifterna om honom eller av en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller om rätten att göra invändningar mot sådan behandling
  • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om källan till uppgifterna
  • förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering i enlighet med artikel 22 1 Abs.4 och DS-GMO och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om de inblandade logik och omfattning och den önskade effekten av sådan behandling för den berörda personen

  Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en intresserad part vill utnyttja denna rätt till information, kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om honom / henne. Vidare har den registrerade rätten att begära slutförande av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en tilläggsdeklaration, med hänsyn till syftet med behandlingen.

  Om en drabbad person vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • d) Rätt till avbokning (rätt att glömma)

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU: s politik och lagstiftaren att kräva att den person som ansvarar att de personuppgifter som berör dem kommer att tas bort omedelbart, om inte något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte behövs:

  • Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål eller bearbetats på annat sätt, för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar tillstånd som behandling av Art. 6 para. 1 led a DS-GMO eller Art. 9 para. 2 led a DS-GMO stöds och det finns en brist på annars rättslig grund för behandlingen.
  • Den berörda personen skall i enlighet med artikel. 21 para. 1 DS-GMO föremål för behandling, och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning innan, eller den person som i enlighet med Art. 21 para. 2 DS-GMO motstånd mot bearbetning en.
  • Personuppgifterna behandlades olagligen.
  • Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna samlades i samband med informationssamhällstjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 1 DS-GVO.

  Sofer einer der oben genannt i Gran zutrifft und eine betroffen tills Persona die Löschung von personenbezogen Dat, die bei der Turkiet för behandling gespeichert sind, veranlass den möchte, kann sie sich Hierzer den jederzeit en einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung verantwortlich den Wenden. Veranlass wird der Mitarbeiter der Terapi i Turkiet, dass dem wird man Löschverlang den unverzüglich nachgekom.

  Wurden die Daten von der personenbezogen behandlingen i Turkiet gemacht und ist unser Unternehmen als öffentlich verantwortlich är gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogen den Daten verpflichtet, så trifft dö i Turkiet Behandling unter Berücksichtigung der Verfügbare Technologie und der Implementierungskos från angemessene Maßnahmen, auch tech konst, um andere für die Datenverarbeitung verantwortlich att, welche die veröffentlich från personenbezogen den Daten verarbeit att är Darub i Kenntnis zu setzen, dass die betroffen tills Persona von diesen anderen für die Datenverarbeitung verantwortlich die Löschung Sämtliche Länkar zu diesen personenbezogen Dat oder von Kopi oder Replikation den dieser personenbezogen den Daten verlangte linje, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Behandling der Mitarbeiter der wird im Einzelfall Turkiet das notwendig till veranlass det.

 • e) Rätt till begränsning av bearbetning

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten, som beviljats ​​av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten, att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor gäller:

  • Näkerheten hos personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och begär i stället begränsningen av användningen av personuppgifter.
  • Kontrollenheten behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men den registrerade kräver att de hävdar, utövar eller försvarar rättsliga krav.
  • Den berörda personen har invändning mot bearbetningsansökan Art 21 para 1 DS-GVO och det är ännu inte klart om de ansvariga personens berättigade skäl uppväger den berörda personen.

  Sofer eine der oben genannt som Voraussetzung den gegeb ist und eine betroffen tills Persona die Einschränkungen von personenbezogen Dat, die bei der Turkiet för behandling gespeichert sind, Verlangen möchte, kann sie sich Hierzer den jederzeit en einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung verantwortlich den Wenden. Behandling der Mitarbeiter der wird dö i Turkiet Einschränkungen der Verarbeitung veranlass det.

 • f) Dataöverförbarhet

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, die sie Betreff än personenbezogen den Daten, Welche durch die betroffen tills Persona einem verantwortlich den bereitgestellt wurden, in einem strukturiert att gängig und maschinenlesbar Formats zu erhalten. Sidolinjer außerdem das Recht, diese Daten einem anderen verantwortlich ohne Behinderung durch den verantwortlich att dem dör personenbezogen den Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe en DS-GVO Oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe en DS-GVO Oder auf einem Vertrag Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilf till Automatisierte är Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder i Ausübung öffentlichen Gewalt erfolgt, welche dem verantwortlich den übertrag den wurde.

  Ferner hatt die bei der Ausübung betroffen tills Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit Gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk att, dass die personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich ögonblicket einen anderen verantwortlich den übermittelt werden, soweit diese tech machbar ist und sofern hiervo nicht die Rechte und Freiheit som anderer Personen beeinträchtigt werden.

  Zur Geltendmachung des Rechts auf die betroffen Datenübertragbarkeit kann sich einen Mitarbeiter der ögonblick tills person jederzeit Wenden behandling i Turkiet.

 • g) Rätt till invändning

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, AUS Grande från dör sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung har betreffend är personenbezogen datum, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e Oder f DS-GVO erfolgt den Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

  Die Turkiet för behandling verarbeitet die personenbezogen Dat im Fall des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwinger karriär schutzwürdig Grinda für die Verarbeitung Nachweis, dö den Essen, Recher und Freiheit der betroffen Den person überwieg att oder die Verarbeitung Diente der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

  Verarbeitet säga till Turkiet för behandling personenbezog tills Daten jag Direktwerbung zu Betreiber det, så hatten dö betroffen tills Persona das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogen den Daten zum Zweck att derartig Werbung einzuleg det. Dies gilt auch für das Profilering, soweit mit mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht dö förrän betroffen Person in der gegenüber der Verarbeitung Turkiet för behandling Zweck der Direktwerbung, så wird die i Turkiet personenbezogen Dat Behandling die nicht mehr für diesen Zweck att verarbeit det.

  Zude linjer dör betroffen tills Persona das Recht, AUS Grande från dör sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie Betreff karriär Verarbeitung personenbezogen Datum, die bei der Therapy z i Turkiet Wissenschaftliche oder historischen Forschungszweck oder zu statistisch att Zweck att Gemäß Art. 89 Abs. 1 erfolg DS-GVO, Widerspruch einzuleg att denn es sein, eine solche ist zur Verarbeitung einer im öffentlichen Interesse Erfüllung liegende Aufgabe erforderlich.

  Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die Mitarbeiter der betroffen tills Persona direkt stråle i Turkiet Behandling oder einen anderen Mitarbeiter Wenden. Der betroffen Perso Steht es ormbunke frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Dienste der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002 / 58 / EG, IHR Widerspruchsrecht mittels Automatisierte är Verfahren auszuüb är ölet kallas Technische Spezifikation den verwendet werden.

 • h) Automatiska beslut i enskilda fall inklusive profilering

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen viktigaste personen hatt das vom Europaische den Richtlinien- und Verordnungsgeb är gewährt till Recht, nicht einer Ausschließlich auf einer Automatisierte den Verarbeitung - einschließlich Profilering - beruh från Entscheidung unterworf zu werden, die ihr gegenüber rechtlich till Wirkung entfaltet oder sie i ähnlich Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffen Perso und dem verantwortlich den erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschrif der Union oder der Mitgliedstaat, den så kallade der verantwortlich att unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif från angemessene Maßnahmen Rech und der zur Währungen Freiheiter den sowie der berechtigt betroffen av Interesse der Person enthalten Oder (3) mit der ausdrücklich är Einwilligung betroffen Person erfolgt.

  Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffen Perso und dem verantwortlich den erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklich är Einwilligung der betroffen den person, trifft dö i Turkiet Behandling angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheit av sowie berechtigt som dör Interesse zu der betroffen Perso Wahrer att Woz den mindestens das Recht auf einer Person seitens Eingreifens Erwirkung des des verantwortlich att Darlegung des auf der eigenen Standpunkts Anfechtung Entscheidung auf und gehört.

  Möchte die auf mit Bezug Rech Person betroffen tills geltend Automatisierte Entscheidung machen kann sie sich einen Mitarbeiter des Hierzer tillfället jederzeit für die Verarbeitung verantwortlich den Wenden.

 • i) Rätt att återkalla ett samtycke om dataskydd

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum tills betroffen Person hatten das Europäische den Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb till gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen är Widerruf det.

  Möchte dör betroffen exp viktigaste personen Recht auf einer Einwilligung Widerruf geltend machen kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer den jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

14. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Erhebt und der für die Verarbeitung verarbeitet verantwortlich att dö Daten von personenbezogen den Bewerbern zum Zweck der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Verarbeitung kann auch auf die Wege erfolg som jag Elektronische. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlag auf dem Elektronische Wege, beispielsweis per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformu är an den für die Verarbeitung verantwortlich den übermittelt. Schließt der einen Anstellungsvertrag verantwortlich für die Verarbeitung mit einem Bewerber som übermittelt werden die Daten zum Zweck der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter der Beachtung Gesetzliche Från Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung verantwortlich som kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, så werden die Bewerbungsunterlag zwei Monate nach Bekanntgab der Absageentscheidung automatische gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstige den berechtigt den interess des für die Verarbeitung verantwortlich den entgegensteh som. Sonstiges berechtigtes Interesse ist in diesem Sinne Beweispflicht beispielsweis eine in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche für dies auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook är en soziales Netzwerk.

E Soziales Netzwerk ist ein im Internet betrieben är Sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es de Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinand zu kommunizier und im virtuell Raum zu interagier det. E Soziales kann als Plattform Netzwerk und Meinung zum Austausch von Erfahrungen Diener ermöglicht es Oder der Internetgemeinschaft, Persönliche Informationen Oder unternehmensbezog tills bereitzustell. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privat profil, den upp Fotos von und über eine Vernetzung Freundschaftsanfrag det.

Betreibergesellschaft von Facebook är dö Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogen Datum verantwortlich ist, wenn eine betroffen tills person außerhalb der USA Oder Canada lebt, säger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine Facebook-Komponente (Facebook Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen Facebook -Komponent att veranlasst, eine Darstellung von der entsprechenden Facebook-Komponent Facebook herunterzula. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook Plug-Ins werden kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_ i abgeruf. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Facebook Kenntnis Darub är Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person.

Sofer dö betroffen tills person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffen tills Persona und während der gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese werden durch die Informationen und durch Facebook för-Komponent A gesammelt dem der jeweiligen Facebook-konto betroffen Den person zugeordnet. Betätigt dö betroffen tills Persona einer der auf unserer Internetseite integriert Facebook-knapparna, de beispielsweis "Gefällt mir" -Butto s, oder gibt die betroffen tills Person einen Kommentar EU ordnet Facebook diese Information'm Persönliche Facebook-Benutzerkonto der betroffen Perso zu und speichert diese personenbezogen den Daten .

Facebook erhalten über die immer facebook-Komponent dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills person unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei facebook eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Person-Komponent A anklickt Facebook oder nicht die. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick Facebook von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-konto ausloggt.

Die von Facebook veröffentlich i Datenrichtlini, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufb ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch Datum personenbezogen Facebook. Ferner wird dort erläutert, Welche zum Schutz der Privatsphäre Facebook Einstellungsmöglichkeit The Person bietet der betroffen. Min Zude unterschiedliche Applikationen erhältlich sind, die es ermöglich att eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück tillfället. Solche Applikationen können durch die tills betroffen Person genutzten werden, um eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück tillfället.

16. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (med Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics är en webbanalys-tjänst. Web-Analyze ist die Erbeung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analys-Dienst erfasst Unterseiten der Internetsite eine Unterseite betraget wurde. (Internet, Internet, Internet) Eine Web-Analyze är en av de bästa alternativen för Internet-webbplatser och kostnadseffektiv analys av Internet-relaterade tjänster.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente är dö Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der für die Verarbeitung att verwendet verantwortlich für die Web-Analysera über den Zusatz Google Analytics "_gat._anonymizeIp". Mittels Dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffen Perso von Google gekürzt enligt anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseite aus einem Mitgliedstaat der Europäische Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäische den Wirtschaftsra I erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-komponent ist die Analyse der auf unserer Internetseite att Besucherströ. Google nutzt dö gewonnen den Daten und Informationen unter anderem Dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwert att um für uns Online-rapporter, Welche dör Aktivitäten auf unseren Internetseite den aufzeig att zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite i Verbindung stehen karriär Dienstleistungen zu Erbring det.

Google Analytics setzt Cookie auf dem ein System der betroffen informationstechnologisch av personen. Var Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mitte des Setzung Google wird eine Analyse der Benutzung Cookies unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite dör durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf Welche eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch system der betroffen Person automatisch durch die jeweiligen Google-Analytics-Komponente veranlasst , Daten zum Zweck der Online-Analysera Google zu übermitteln ögonblick. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Google Kenntnis über personenbezog tills Daten, wie der IP-Adresse der betroffen personen, säger Google unter anderem Dazu dien, die Herkunft der Besucher und klicks nachzuvollzieh und in der takers Provisionsabrechnung zu ermöglich det.

Cookies werden Informationen des mittels tills personenbezog, beispielsweis Zugriffszeit dö, der Ort von welchem ​​e Zugriff ausging Häufigkeit und die Besuche unserer Internetseite der durch die tills betroffen Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseite werden diese personenbezogen den Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen personen genutzten Internetanschlusses, när Google i den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag det. Diese personsbezogenen Daten blev durch Google i den Vereinigten Staaten von America gespeichert. Google Gibt Diese über Das technische Verfahren erhobenen personsbezogenen Allready Unter Umständen en Dritte weiter.

Die betroffen tills Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, bereits wie oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten Internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech det. Eine Einstellung des solche genutzten Internetbrowsers verhindern würde auch, dass ein Cookie Google informationstechnologisch system der auf dem betroffen The Person setzt. Zude I kann ein von Google Analytics Cookie jederzeit gesetzt bereits über den Internetbrows oder andere Softwareprogram på gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffen tills Persona die Möglichkeiten, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugt att auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogen den Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprech und eine solche zu verhindern. Hierzer muss dö förrän betroffen Personens e-browser add-on unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses-Browser Add-On teilt Google Analytics JavaScript über mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuch von Internetseite tillfället Google Analytics übermittelt werden dürfen. Installation Die-des webbläsartillägg wird von Google Widerspruch gewertet als. Wird das informationstechnologisch System der betroffen Perso zu einem später att Zeitpunkt gelöscht, formatiert Oder neuer installiert, muss durch die betroffen tills person eine erneut Installation des Browser-Add-Ons erfolg att um Google Analytics zu deaktivieren. Sofer das Browser-Add-On durch die betroffen tills Persona oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechn ist, deinstalliert Oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeiten der Neuinstallation oder der erneut de Aktivierung des Browser-tillägg.

Weitere Informationen und die än gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics kommer att användas som länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords

Der für die Verarbeitung auf dieser Internetseite verantwortlich linjer integriert Google AdWords. Google AdWords Zur Internetwerbung Dienst ist ein, der es Werbetreib än gestattet, Sowohl i den Suchmaschinenergebniss Anzeiger von als auch im Google Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreib än så, är Vorab bestimmte Schlüsselwört festzuleg att mittels bäck eine Anzeiger i den Suchmaschinenergebniss von Google Ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutz mit der Suchmaschine eine schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk mittels werden die Anzeigen und eines automatische den Algorithmus unter der Beachtung zuvar festgelegt den Schlüsselwört auf Internetseite themenrelevant att Verteilte.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords är dö Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbungen unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevant Werbung auf den Internetseite von Drittunterneh bärande und in den Suchmaschinenergebniss der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite.

Gelangt betroffen tills eine Person über eine auf unsere Internetseite Google-Anzeiger, wird auf dem informationstechnologisch betroffen perso system der durch ein Sogenannter Googles omvandlings-Cookie abgelegt. Var sind kakor, bereits wurde oben erläutert. Omvandling av e-Cookie verliert Dreissig Tagen nach und seine Gültigkeit diente der nicht zur Identifikation betroffen personen. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist nachvollzog ob bestimmte Unterseit att beispielsweis der Varukorg Gå till kund von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können Sowohl krigs als auch Google nachvollzieh ob eine betroffen tills Person, die über eine AdWords-Anzeiger auf unsere Internetseite gelangt ist einen Umsatz generiert till även einen Warenkauf vollzogen Oder abgebrochen linje.

Die durch die Nutzung des konverterings cookies erhoben-Daten und Informationen werden von att Google verwendet jag Besuchsstatistik für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistik werden durch uns wieder jag genutzten, um die Gesamtanzahl säger Nutz zu ermitteln, Welche über AdWords-Anzeiger det ögonblicket Uns vermittelt wurden, även um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeiger zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeiger für die Zukunft zu optimieren . Weder noch andere Werbener från unser Unternehmen von Google-Informationen erhalten von Google AdWords, mittels bäck dö förrän betroffen Person identifiziert werden könnte.

Mittels-des Konverterings cookies personenbezog tills Informationen werden, die durch die beispielsweis betroffen tills Persona Besuch från Internetseite att, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseite werden demnach personenbezog tills Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen personen genutzten Internetanschlusses, när Google i den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag det. Diese personsbezogenen Daten blev durch Google i den Vereinigten Staaten von America gespeichert. Google gibt das Technische Verfahren über diese erhoben den personenbezogen Dat unter ögonblick Umständen Dritte weiter.

Die betroffen tills Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, bereits wie oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten Internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech det. Eine Einstellung des solche genutzten Internetbrowsers verhindern würde auch, dass Google-Cookie auf dem einen Conversion System der betroffen informationstechnologisch av person setzt. Zude I kann bereits ein von Google AdWords gesetzt Cookie jederzeit über den Internetbrows oder andere Softwareprogram på gelöscht werden.

Ferner besteht dör für die betroffen tills Möglichkeiten Person, interessenbezogen der Werbung zu durch Google widersprech det. Hierzer muss dö förrän betroffen Person von jedem der von IHR aus den Link www.google.de/settings/ads genutzten Internetbrows aufrufen und dort die gewünschte från Einstellungen vornehmen.

Ytterligare information och information om Google-sökningar är https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein öffentliche zugänglich multilingue de är Mikroblogging-Dienst, die auf welchem ​​Nutz Sogenannter Tweets, också från Kurznachrich, begrenzt sind die Zeichen auf 280, veröffentlich verbreit und können. Diese sind für Jedermann Kurznachrich, även auch für nicht bei Twitter angemeldet Personen kommer abrufb. Die Tweets blev tillfredsställda med den sogenennten Follower des Jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andra Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht über Twitter Hashtags, retweets die Ansprach Verlinkung oder eines breitler den Publikums.

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine post-Komponente (Twitter-knapp) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter från herunterzula. Weitere Informationen zu DEN Twitter-knappar sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons är abrufb. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Twitter Kenntnis Darub är Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalt diese Internetseite zu ermöglich att diese Internetseite in der digital Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahl zu erhöh det.

Sofer dö betroffen tills person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffen tills Persona und während der gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese Informationen werden durch und durch die post-Komponent A gesammelt Twitter jeweiligen dem der Twitter-konto betroffen Den person zugeordnet. Betätigt dö betroffen tills Persona einer der auf unserer Internetseite integriert de post-Buttons, werden die damit übertragen den Daten und Informationen'm Persönliche Twitter-Benutzerkonto der betroffen Den person zugeordnet und von Twitter gespeichert enligt verarbeitet.

Twitter erhalten über die twitter-Komponent immer dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills person unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei twitter eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Twitter Persona die-Komponent A anklickt oder nicht. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick Twitter von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-konto ausloggt.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

19. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass das Video-Publisher Videoklipp fritt Einstellungen von und anderen die ebenfalls Nutzern kostenfreier till Betrachtung, Kommentierung dieser Bewertung und ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von video, weshalb Fernsehsendung Film- und Sowohl kompletta, aber auch Musikvideos, Trailer Nutzern von selbst oder über das Internetportal abrufb angefertigt videor sind.

Betreibergesellschaft von YouTube stannar YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, Kalifornien 94066, USA. Dö YouTube, LLC är einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, Kalifornien 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine YouTube-Komponente (YouTube-video) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-komponent från YouTube herunterzuladen. YouTube Weitere Informationen zu werden können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgeruf. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten und YouTube Google är Kenntnis Darub, Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person.

Sofer dö betroffen tills Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseit, die ein YouTube-Video enthält, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese Informationen blev gjord av YouTube och Google gavs av dem och YouTube-konto hos betrodda personer.

YouTube enligt Google erhalten über die youtube-Component immer dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills Person Unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; diese Findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Person oder nicht ein YouTube-Video anklickt. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick YouTube enligt Google von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-konto ausloggt.

Die von YouTube veröffentlich från Datenschutzbestimmung, die sind unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufb, gravid Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch personenbezogen Datum YouTube enligt Google.

20. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 Jag lit. En DS-GMO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer där vi erhåller samtycke för ett visst förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt, är avtalsparten den person som, vilket är fallet med förädling som krävs för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, är behandlingen bygger på Art. 6 Jag lit. b DS-GMO. Detsamma gäller för bearbetningsverksamhet som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid förfrågningar angående våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom uppfyllandet av skattskyldigheter, är behandlingen baserad på Art.6 I lit. c DS-GMO. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda den registrerades eller andra fysiska personers livsintressen. Det skulle exempelvis vara fallet om en besökare i våra lokaler skadades och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen byggas på Art.6 I lit. d DS-GMO är baserade. I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på Art.6 I lit. f DS-GMO är baserade. På denna rättsliga grund baserade behandlingsoperationer som inte omfattas av någon av ovanstående rättsliga grunderna när behandlingen för att skydda ett legitimt intresse av vårt företag eller en tredje part krävs inte uppväger intressen för grundläggande fri- och rättigheter för den registrerade. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna för oss eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Den ansåg i detta avseende att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund hos kontrollanten (skäl 47 mening 2 DS-GVO).

21. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert Artikel auf die Verarbeitung Datum personenbezogen I 6 lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns från alla unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer är Anteilseign.

22. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

23. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personbezogenen Laten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalsparten). Ibland kan det vara nödvändigt att ett avtal ingås att en drabbad person ger oss personuppgifter som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med henne. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att kontraktet med den berörda personen inte kunde stängas. Innan personuppgifter lämnas av den berörda personen måste den berörda personen kontakta en av våra anställda. Våra medarbetare rensar de drabbade enskilda fall även om det krävs tillhandahållande av personuppgifter som krävs enligt lag eller avtal eller om avtalet om det finns en skyldighet att lämna personuppgifter och vilka konsekvenser skulle underlåtenhet att tillhandahålla personlig information.

24. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Om verantwortungsbewusstes Unternehmen försäkrar dig om din automatiska anmälan eller en profilering.